นวนิยายยาโออิของไทย : การเมืองวัฒนธรรมของเพศสถานะและเพศวิถีในโรมานซ์ประชานิยม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

นวนิยายยาโออิของไทย : การเมืองวัฒนธรรมของเพศสถานะและเพศวิถีในโรมานซ์ประชานิยม : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

นำเสนอนวนิยายยาโออิกับการวิเคราะห์องค์ประกอบบันเทิงคดีและโครงสร้างนวนิยายโรมานซ์ อธิบายนวนิยายยาโออิกับชนกลุ่มน้อยทางเพศในบริบทญี่ปุ่นและไทยและวาทกรรมวิชาการว่าด้วยเควียร์(Queer) ให้ข้อมูลนวนิยายยาโออิของไทยในบริบททหารนิยากับวัฒนธรรมประชานิยม กล่าวถึงชายชาติทหารในภาพยนต์เรื่อง นิทานพันดาว และโรมานซ์ประชานิยม


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101637CHECK SHELVES

How China's silk road initiative is changing the global economic landscape

How China's silk road initiative is changing the global economic landscape

Presents the logic of the BRI and its domestic economic impacts, BRI and it impact on the structure of global economic interaction, the impact of the BRI on regional cooperation. Analyzes China’s rejuvenation and the Belt and Road Initiative and motivations, actors, and implications for the New Silk Road trains. Examines BRI and promoting economic cooperation between China and Western countries and BRI and it impact on the structure of global economic interaction. Focuses on AIIB and the reform of international financial system of trade between China and the B&R countries and One Belt One Road Initiative and China’s Overseas Direct Investment. Describes implementation of the Belt and Road Initiative in Central Asia and Belarus, BRI and the new China-EU relations, and international relations and New Silk Road-BRI.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101895CHECK SHELVES

ASEAN law and regional integration : governance and the rule of law in Southeast Asia's single market

ASEAN law and regional integration : governance and the rule of law in Southeast Asia's single market

Covers the practical, doctrinal, legal, and policy aspects of the new regime of ASEAN Law and its consequences for realizing rule of law-based development in Southeast Asia’s emerging single market and production base. Present the legal and policy-making issues implicated in the practical implementation of Southeast Asia’s single market and its regime for the free movement of goods, services, foreign investment, and cross-border labor. Examines the nature of regional law-making under ASEAN before and after the commencement of regional integration in 2015, the nature of ASEAN’s economic regulators, as well as the evolving structure for enforcement and harmonization of “ASEAN Law” through the array of Southeast Asian national courts, arbitral tribunals, and incipient mechanisms for inter-State, intra-regional, and individual-State conflict management and dispute resolution.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101879CHECK SHELVES

Recommended book: India and Asian Geopolitics: The Past, Present

Recommended book: India and Asian Geopolitics: The Past, Present

Traces India's approach to the shifting regional landscape since its independence in 1947. Examines India's own policy choices throughout its history. Focuses on India's responses to the rise of China, as well as other regional powers. Analyzes how India's policies are likely to evolve in response to current and new challenges.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101887CHECK SHELVES

Woman between two kingdoms: Dara Rasami and the making of modern Thailand

Woman between two kingdoms: Dara Rasami and the making of modern Thailand

Explores the story of Dara Rasami, one of 153 wives of King Chulalongkorn of Siam during the late nineteenth and early twentieth centuries. Born in a kingdom near Siam called Lan Na, Dara served as both hostage and diplomat for her family and nation. Provides a perspective on both the sociopolitical roles played by Siamese palace women, and Siam's response to the intense imperialist pressures it faced in the late nineteenth century.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101891CHECK SHELVES

Operationalisation of hybrid peacebuilding in Asia: from theory to practice

Operationalisation of hybrid peacebuilding in Asia: from theory to practice

Explores common critiques in the literature of hybrid peacebuilding, especially the lack of connection between hybridity in theory and practice. Analyzes mid-space actors in the peacebuilding process in Cambodia and in Mindanao, the Philippines. Examines the process of identity-building of Cambodian monks and how such a process enables or hinders the monks to bridge existing cleavages. Introduces the outsider’s perspective on hybrid peacebuilding and how Asian peacebuilding actors such as China and Japan are engaging with mid-space actors who provide key bridges in peacebuilding.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101847CHECK SHELVES

การจัดการการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก

การจัดการการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก

กล่าวถึงชุมชนกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก เพื่อหารูปแบบการจัดการที่เข้าใจถึงสาเหตุของทัศนคติและพฤติกรรมคนในชุมชน ศึกษาผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบโดยเฉพาะผลกระทบทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่วิเคราะห์และประเมินการจัดการเติบโต การจัดการการพัฒนาและการจัดการคุณภาพของอุตสาหกรรมณการท่องเที่ยวภายใต้พลวัตโลก


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101682CHECK SHELVES

หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง

หลังบ้านคณะราษฎร : ความรัก ปฏิวัติ และการต่อสู้ของผู้หญิง

กลุ่มภรรยาคณะราษฎรนั้นคอยให้คำปรึกษาช่วยตัดสินใจ สร้างเครือข่ายการเมือง ทำธุรกิจหารายได้เลี้ยงครอบครัว เจรจาต่อรอง รวมถึงช่วยเหลือสามีในยามต้องเผชิญภัยทางการเมือง เช่นนี้แล้ว หากจะกล่าวว่า "ผู้หญิง" ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็คงจะละเลยบางหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ไปอย่างน่าเสียดาย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101686CHECK SHELVES

ก้าวข้ามวาทกรรมสู่พื้นที่ความรู้ : จุดตัดของข้อถกเถียงทางสังคมศาสตร์

ก้าวข้ามวาทกรรมสู่พื้นที่ความรู้ : จุดตัดของข้อถกเถียงทางสังคมศาสตร์

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รวมถึงพื้นที่ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ขัดแย้งกัน ด้วยการบูรณาการแนวความคิดต่างๆจากประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เขียน ได้แก่ พื้นที่ความรู้ในแนวคิดมาร์กซิสต์ การก้าวข้ามกับดักความเชื่อคู่ตรงข้ามในสังคมไทย และการก้าวข้ามอคติสู่พื้นที่ความรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม นำเสนอการเปลี่ยนโครงสร้างสังคมเกษตรกรรมในจุดตัดของพื้นที่ความรู้ พื้นที่ความรู้ในวาทกรรมการพัฒนา การจัดการทรัพยากร และการช่วงชิงพื้นที่ความรู้ในป่าชุมชน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101685CHECK SHELVES