โอกาสใหม่ของสินค้าและบริการไทยในตลาดจีน

โอกาสใหม่ของสินค้าและบริการไทยในตลาดจีน

รู้หรือไม่ รายการสินค้าไทยใดที่เข้ามาบุกตลาดออนไลน์ของจีน ณ ขณะนี้ จะมี ยาดมโป๊ยเซียน มาม่า และสาหร่ายเถ้าแก่น้อยหรือไม่ รู้หรือไม่ เครื่องสำอางแบรนด์ไทยยี่ห้อใดที่ติดอันดับแบรนด์ที่ชาวจีนนิยมมากที่สุด รู้หรือไม่ นอกจากทุเรียนแล้ว คนจีนนิยมทานผลไม้อะไรของไทยมากเช่นกัน รู้หรือไม่ ทำไม TIKTOK และ PINDUODUO ถึงเป็น APP ที่มีอิทธิผลต่อการรีวิวสินค้าออนไลน์ในจีนในขณะนี้


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)330.951 ค183 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)330.951 ค183 2562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101311CHECK SHELVES

Peace in Spite of Differences

Peace in Spite of Differences

Examines the concept of reconciliation of different political views, the peace-building efforts in South Thailand from various cultural values. Recommends principles of peaceful coexistence despite differences, including 4S Model: S1 Happy Society, S2 Creative Communication, S3 Reconciliation with Peaceful Means, and S4 Good Governance. Collects data from literature reviews, relevant research studies, interview with population groups, and participation observation.


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Central Library (5th Floor)303.66 ส587 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)303.66 ส587 2562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101385CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101385CHECK SHELVES

 Affect, narratives and politics of Southeast Asian migration

Affect, narratives and politics of Southeast Asian migration

Explores the politics of gendered labor migration in Southeast Asia through the stories and perspectives of Indonesian and Filipina women presented in films, fiction, and performance. Shows how the emotionality of these texts contribute to the emergence and vitality of women’s social movements in Southeast Asia. Examines how the films in Singapore and Hong Kong problematize the inherent contradictions of social exclusion in the lives and intimate work of migrant women in private and public spaces of these host states. Focuses on the theme of suffering in the story of victimhood and exploitation written by Southeast Asian migration women.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101447CHECK SHELVES

Singapore after Lee Kuan Yew

Singapore after Lee Kuan Yew

Studies how Lee Kuan Yew and subsequent individual leader have been in shaping Singapore, and goes on to consider the specific new challenge. Explores rapid population growth, migration and a changing population mix, the rise of china, One Belt, One Road (OBOR) plan and possible shifts in the regional balance of power, and anxieties about the economy and an increasing global backlash against the neo-liberal free trade regime. Discusses critical factors for the development of a “Smart Nation” and 3 key pillars: digital government, digital economy, and digital society. Considers key areas of economic policy, social policy, foreign policy, and explores the changing nature of governance. Examines the Singapore government’s effort to contain the Covid-19 outbreak.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101443DUE 01-02-22

 Configuring the Asian infrastructure investment Bank: power, interests and status

Configuring the Asian infrastructure investment Bank: power, interests and status

Studies motivation behind the creation of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and the Bank’s impact on international financial system. Reviews literature on China’s motivations for creating AIIB, tracks the configuration of the AIIB from its inception to the end of 2019. Indicates cross-sectional analyses that compare the AIIB with the Asian Development Bank (ADB) and the World Bank. Investigates the interaction between the AIIB and the countries of Asia and Oceania. Mentions the decision of European countries to join the AIIB based on a tradeoff between strategic and economic calculations, and discusses changes in the power distribution structure.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101440CHECK SHELVES

Relationship Between Legislative and Administrative Sector Under the 2017 Constitution

Relationship Between Legislative and Administrative Sector Under the 2017 Constitution

Studies the connection between legislative and administrative power and the purpose of the management under the context of the current constitution. Examines the 2017 constitution to understand the principles, processes, and measures to provide a balance of the powers to protect the rights and liberty of the people. Includes various processes or tools to maintain the relationship between the it two powers in a balanced, smooth, and effective manner.


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)342 ช518ก 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)342 ช518ก 2563CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101333CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101333CHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING

The student and the role of strengthening democracy in the school

The student and the role of strengthening democracy in the school

Studies the process of democracy promotion in schools, dealing with student council activities in Japan. Describes concept of civic development in democracy countries, student council, and democratic values. Explores method of school administrator and students from public and private school. Covers principle, concept and forms of student council. Proposes an approach of student council that suits for Thailand.


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)378.1981 ล896ก 2562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101326CHECK SHELVES

Community Justice of Countries in ASEAN Community: A Study of Republic of the Philippines

Community Justice of Countries in ASEAN Community: A Study of Republic of the Philippines

Studies the role of community justice in ASEAN countries and develops knowledge regarding community justice in the Philippines. Analyzes community justice system in the Philippines, covering protection and control, restorative justice, remedy and empowerment, and offender rehabilitation and reintegration. Suggests alternative justice policies for government and community.


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)345.001 ถ282รCHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)345.001 ถ282รCATALOGING
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101337CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101337CHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING

Expectations and Probability: Thai Political Parties under the 2017 Constitution

Expectations and Probability: Thai Political Parties under the 2017 Constitution

Explores the concepts and guidelines for institutionalizing political parties, including the meaning and importance of political parties, the roles and duties of political institutions and parties, the development of political parties, the transformation of the meanings and roles, the concepts of institutionalizing political parties, and the concepts of political parties toward the law and democracy. Considers the legal requirements with the political reform in Thailand, covering 3 elements as follows: the essence of the 2017 Constitution of the Kingdom of Thailand on “Political Parties”, the organic act on political parties of the 2017 constitution and the new power of the Election Commission. Collects data from the opinions of two groups: The Commission of the Draft Constitution and the organic act, and stakeholders. Explains conflicts of the rules and regulations in institutionalizing a political party. Analyzes the relations between Thai political conflicts and problems from the political parties: the weakness of political parties, inconsistent development of a political party as a political institution, and the lack of proper political culture in democratic system.


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)324.2593 ณ259ค 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)324.2593 ณ259ค 2562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101331CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101331CHECK SHELVES
Political Science LibraryxxxCATALOGING
Political Science LibraryxxxCATALOGING

ออกแบบเพื่อเท่าเทียม: ‘สะกิด’ กรอบคิดเรื่องเพศด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

ออกแบบเพื่อเท่าเทียม: ‘สะกิด’ กรอบคิดเรื่องเพศด้วยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

สำรวจ “อคติทางเพศ” ที่แฝงอยู่ใต้โต๊ะทำงาน ซ่อนอยู่หลังห้องเรียน พรางตัวอยู่ในครอบครัว หรือกระทั่งฝังรากลึกในสมองของเราโดยไม่รู้ตัว พร้อมทำความรู้จักวิธีลดความเหลื่อมล้ำทางเพศด้วยเครื่องมือ “การออกแบบอิงพฤติกรรม” ผ่านงานวิจัยและกรณีศึกษามากมาย เช่น กลยุทธ์ของกูเกิลที่ช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานหญิง การยกเครื่องข้อสอบ SAT เพื่อให้เด็กหญิงทำข้อสอบได้ทัดเทียมกับเด็กชาย อิทธิพลของฮอร์โมนผู้หญิงในตลาดหุ้นวอลล์สตรีต ฯลฯ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101327CHECK SHELVES

Southeast Asian Studies Vol. 9, No. 3 (December 2020)

Southeast Asian Studies Vol. 9, No. 3 (December 2020)

Contains articles on social sciences and humanities of Southeast Asia. Studies demarcation of the Yunnan-Burma Tai minority area in 1891-1897 and rapid expansion of middle class and impacts on rural life. Discusses attitudes of the government, NGOs, and farmers on the rubber boom assemblage and internalized friction in Northeast Thailand. Examines cross-border media flow between Indonesia and Malaysia. Investigates the institutional environment of the palm oil value chain and its impact on community development in Kapuas Hulu, Indonesia.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101164CHECK SHELVES

Trade Wars Are Class Wars: How Rising Inequality Distorts the Global Economy and Threatens International Peace

Trade Wars Are Class Wars: How Rising Inequality Distorts the Global Economy and Threatens International Peace

Traces the origins of today's trade wars to decisions made by politicians and business leaders in China, Europe, and the United States over the past thirty years. Shows how the class wars of rising inequality are a threat to the global economy and international peace-and what we can do about it.


LOCATIONCALL#STATUS
Political Science Library337 K64TCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101268CHECK SHELVES

Growth: From Microorganisms to Megacities

Growth: From Microorganisms to Megacities

Explains common patterns of growth, growth of living matter from bacterial invasions through animal metabolisms. Looks at organisms whose mature sizes range from microscopic to enormous, looking at disease-causing microbes, the cultivation of staple crops, and human growth from infancy to adulthood. Examines the growth of energy conversions and man-made objects that enable economic activities—developments that have been essential to civilization. Focuses on growth in complex systems, beginning with the growth of human populations and proceeding to the growth of cities.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101266CHECK SHELVES

ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย

ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยไทย

นำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการยุติธรรมกับประชาธิปไตย สะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมไทยกับประชาธิปไตย ได้แก่ ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญ กระบวนการยุติธรรมทางปกครอง และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กล่าวถึงข้อเสนอแนะในการลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตยในไทย


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)347.9593 บ153ค 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)347.9593 บ153ค 2563CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101248CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 101248CHECK SHELVES