BNK48 วัฒนธรรมบันเทิงแบบใหม่ในสังคมไทยร่วมสมัย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์

BNK48 วัฒนธรรมบันเทิงแบบใหม่ในสังคมไทยร่วมสมัย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์

ผู้แต่ง:โดม ไกรปกรณ์

บทความการศึกษาศิลปินกลุ่ม BNK48 ที่มีต้นแบบจากศิลปินญี่ปุ่นในเชิงวิชาการ ตั้งแต่มิติทางประวัติศาสตร์ ในมุมธุรกิจบันเทิง การลงทุนทางวัฒนธรรม ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย การผสมผสานวัฒนธรรม ความนิยมของศิลปิน ชุมชนแฟนคลับและผู้บริโภคออนไลน์ และการตีความด้วยแนวคิดทางสังคมศาสตร์ที่แฝงด้วยรสนิยมและทัศนะของผู้เขียน


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102962DUE 13-02-23
Arts LibraryML421.B5 ด286บ 2565CHECK SHELVES

2475 ราษฎรพลิกแผ่นดิน

2475 ราษฎรพลิกแผ่นดิน

ผู้แต่ง : นริศ จรัสจรรยาวงศ์

รวบรวม เรียบเรียง เรื่องราว รายนามสมาชิก การกำเนิด ก่อการ แผนการ และอวสาน ของคณะราษฎร การปฏิวัติ 2475 จากข้อความ และหลักฐานต้นฉบับ ด้วยความตรงไปตรงมา พร้อมภาพประกอบบุคคลและเหตุการณ์ อาทิ จดหมายเหตุ 24 มิ.ย. 2475 เนื้อความหนังสือของคณะราษฎรที่ น.ต. หลวงศุภชลาศัยนำไปทูลเกล้าฯถวาย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ขณะทรงประทับ ณ พระราชวังไกลกังวลและโทรเลขตอบกลับ ภาพกิจกรรมและพิธีการในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ความขัดแย้งภายในคณะราษฎรหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 เรื่องเล่าของมุสลิมีน และภาพสิ่งพิมพ์ในช่วงเวลาดังกล่าว

ผู้แต่งได้ให้เชิงอรรถอ้างอิงสำหรับผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง และอ้างอิงรายชื่อคณะราษฎรผ่านการค้นคว้าหนังสืออนุสรณ์งานศพคณะราษฎร


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 103001ON DISPLAY

บุพเพสันนิวาสในประวัติศาสตร์อยุธยา

บุพเพสันนิวาสในประวัติศาสตร์อยุธยา

ผู้แต่ง:เริงวุฒิ มิตรสุริยะ

รวมบทความที่มีเนื้อหาประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา เกร็ดประวัติศาสตร์ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีทั้งจากผู้เขียนศึกษาเรียบเรียง การตั้งคำถามและการอธิบายสอดแทรกข้อสงสัย โดยมุ่งหมายให้ผู้อ่านได้รับความสนุก บทความที่มีเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวพัน กับความจากละครและนิยาย เช่นการรัฐประหาร ตำแหน่งโกษาธิบดี ขุนนางแขกในราชสำนัก และอยุธยาในแต่ละยุค

งานเขียนนี้อ้างอิงเอกสารทางประวัติศาสตร์ อาทิ จากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม) ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ จุลยุทธการวงศ์สมเด็จพระพนรัตน์ ประชุมพงศาวดาร รวมบันทึกประวัติศาสตร์อยุธยาของฟานฟลีต เอกสารของฮอลันดาสมัยกรุงศรีอยุธยา จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม เป็นต้น


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102992ON DISPLAY

พื้นฐานการจัดระบบคอลเล็กชันดิจิทัลสำหรับงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ

พื้นฐานการจัดระบบคอลเล็กชันดิจิทัลสำหรับงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ

ผู้แต่ง สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล

วิธีการและเครื่องมือใหม่ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียนเมทาเดทาในระบบสืบค้นสำหรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการสารสนเทศ ค้นหาหนังสือด้วย


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Chula Collectionอ 15 018537 2565LIB USE ONLY
Central Library (4th Floor)025.344 ส283พ 2565CHECK SHELVES
Central Library : Library Information Management Division025.344 ส283พ 2565STAFF ONLY
Central Library : Library Information Management Division025.344 ส283พ 2565STAFF ONLY
Arts Library : Special CollectionPUB Z695.24 ส16พLIB USE ONLY
Arts LibraryZ695.24 ส16พCHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102983CHECK SHELVES
Arts LibraryZ695.24 ส16พDUE 01-02-23
Arts LibraryZ695.24 ส16พCHECK SHELVES
Arts LibraryZ695.24 ส16พCHECK SHELVES

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดย วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดย วีระยุทธ พรพจน์ธนมาศ

สะท้อน อ้างอิง ชุดความรู้ต่างๆ ทางด้านระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จากงานวิชาการหลากหลายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ เรียบเรียงเนื้อหาตามกระบวนการวิจัย อธิบายแนวคิดพื้นฐานในการวิจัย กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบคุณภาพการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและการเผยแพร่


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 102974CHECK SHELVES