ผู้บริหารพบประชาคม

ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มจัดสัปดาห์ Maintenance Week และในเวลา 10.30-12.00 น. รศ.ดร. อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร ได้รายงานผลการบริหารและดำเนินงานของสำนักงานวิทยทรัพยากร ในปี 2564 ที่ผ่านมา

ผู้บริหารพบประชาคม
ผู้บริหารพบประชาคม
ผู้บริหารพบประชาคม
ผู้บริหารพบประชาคม
ผู้บริหารพบประชาคม

updated by Chanapat Ekkawat

views 101