บรรยากาศการเปิดบริการวันแรกในวันที่ 1 พ.ย. 64 หลังจากที่ปิดบริการเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

ภาพวันบรรยากาศของการเปิดบริการวันแรกของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ หรือ หอสมุดกลาง เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยทางสำนักงานฯ ได้ให้บุคลากรทำแบบประเมินความเสี่ยงและตรวจคัดกรองตนเองด้วย ATK ก่อนเริ่มปฏิบัติงานในช่วงเช้า พร้อมทั้งน้องๆ นิสิต ก็เริ่มทยอยเข้ามาใช้บริการ หลังจากที่หอสมุดกลาง ได้ปิดบริการในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

บรรยากาศการเปิดบริการวันแรกในวันที่ 1 พ.ย. 64 หลังจากที่ปิดบริการเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19
บรรยากาศการเปิดบริการวันแรกในวันที่ 1 พ.ย. 64 หลังจากที่ปิดบริการเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19
บรรยากาศการเปิดบริการวันแรกในวันที่ 1 พ.ย. 64 หลังจากที่ปิดบริการเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19
บรรยากาศการเปิดบริการวันแรกในวันที่ 1 พ.ย. 64 หลังจากที่ปิดบริการเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19
บรรยากาศการเปิดบริการวันแรกในวันที่ 1 พ.ย. 64 หลังจากที่ปิดบริการเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

updated by Chanapat Ekkawat

views 1322