การเข้ารับการตรวจ Remote External Audit : ระบบบริหารด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001 (Stage 2) ผ่านระบบ Zoom

ในวันที่ 29-30 กันยายน 2564 เวลา 8:30-18:00 น. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้เข้ารับการตรวจ Remote External Audit : ระบบบริหารด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001 (Stage 2) ผ่านระบบ Zoom เพื่อรักษาระดับคุณภาพในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ รวมถึงการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป

การเข้ารับการตรวจ Remote External Audit : ระบบบริหารด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001 (Stage 2) ผ่านระบบ Zoom
การเข้ารับการตรวจ Remote External Audit : ระบบบริหารด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001 (Stage 2) ผ่านระบบ Zoom
การเข้ารับการตรวจ Remote External Audit : ระบบบริหารด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001 (Stage 2) ผ่านระบบ Zoom
การเข้ารับการตรวจ Remote External Audit : ระบบบริหารด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001 (Stage 2) ผ่านระบบ Zoom
การเข้ารับการตรวจ Remote External Audit : ระบบบริหารด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001 (Stage 2) ผ่านระบบ Zoom

updated by Chanapat Ekkawat

views 121