การตรวจติดตามคุณภาพภายใน หรือ Internal Audit ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน หรือ Internal Audit ซึ่งเป็นการตรวจสอบระบบคุณภาพภายในหน่วยงานโดย ผู้ตรวจติดตามเป็นบุคลากรภายในสำนักงานฯ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกกิจกรรมนั้น ได้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28-30 มิถุนายน 2564

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การตรวจติดตามคุณภาพภายใน หรือ Internal Audit ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน หรือ Internal Audit ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน หรือ Internal Audit ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน หรือ Internal Audit ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน หรือ Internal Audit ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ

updated by Chanapat Ekkawat

views 1572