กิจกรรมทำความสะอาดและเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อความปลอดภัย

ในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำทีมเจ้าหน้าที่และแม่บ้าน ทำความสะอาดและเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของนิสิต บุคลากร ประชาคมจุฬาฯ ผู้มาใช้บริการห้องสมุด เพื่อการอ่านหนังสืออย่างมั่นใจในห้องสมุด ด้วยความใส่ใจในความปลอดภัย และยังเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยของสำนักงานฯ อีกด้วย

กิจกรรมทำความสะอาดและเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อความปลอดภัย
กิจกรรมทำความสะอาดและเช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อความปลอดภัย