ตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015 External Audit Stage 2

วันพุธที่ 9 และวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015 External Audit Stage 2 เพื่อให้สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ มีความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร และเพื่อให้เกิดการบริการที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ณ ห้องประชุมชั้น 3
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015  External Audit Stage 2
ตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015  External Audit Stage 2
ตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015  External Audit Stage 2
ตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015  External Audit Stage 2
ตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001:2015  External Audit Stage 2

updated by Chanapat Ekkawat

views 146