ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ ตามข้อกำหนด iso

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมทำการทบทวนระบบบริหารคุณภาพขององค์กรตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อการมองหาความจำเป็นในการปรับปรุงหรือ ความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ กระบวนการ ของระบบ ไม่ว่าคน เกณฑ์ วิธีการ ทรัพยากร โดยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานฯ ต้องดูข้อมูลที่ได้จาก ผลการประกอบการว่าได้ผลตามที่อยากให้เป็นไปหรือไม่ ตามข้อกำหนด ISO 9001: 2015
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ ตามข้อกำหนด iso
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ ตามข้อกำหนด iso
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ ตามข้อกำหนด iso
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ ตามข้อกำหนด iso

updated by Kaimook Pobtawon

views 78