ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1/2563
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1/2563
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1/2563
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1/2563
ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1/2563

updated by Kaimook Pobtawon

views 72