เนื่องในวาระครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานวิทยทรัพยากร

เนื่องในวาระครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ในปีนี้ สำนักงานฯ ได้จัดพิธีวางพวงมาลัยถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 7 ถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ชั้น 1 และถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ชั้น 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานของบุคลากร เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เนื่องในวาระครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานวิทยทรัพยากร
เนื่องในวาระครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานวิทยทรัพยากร
เนื่องในวาระครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานวิทยทรัพยากร
เนื่องในวาระครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานวิทยทรัพยากร
เนื่องในวาระครบรอบ 42 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานวิทยทรัพยากร

updated by Kaimook Pobtawon

views 69