โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2563 (ภาคกรุงเทพ)

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2563 (ภาคกรุงเทพ) เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง ข้อกำหนดที่เป็นมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และการประเมินความเสี่ยงให้แก่บุคลากรในสำนักงานฯ ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO และรู้จักวิธีประเมินความเสี่ยง โดยได้รับเชิญวิทยากร นายวิภูษิต จันทร์มณี จาก บริษัท อินทิเกรตคอนซัลติ้ง จำกัด วันที่ 21 มกราคม 2563 และวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2563 (ภาคกรุงเทพ)
โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2563 (ภาคกรุงเทพ)
โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2563 (ภาคกรุงเทพ)
โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2563 (ภาคกรุงเทพ)
โครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2563 (ภาคกรุงเทพ)

updated by Kaimook Pobtawon

views 77