ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้ามาเยี่ยมชม ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-15.00 น.
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

updated by Kaimook Pobtawon

views 72