ยินดีต้อนรับผู้ประเมินหลักสูตรสารสนเทศศึกษาจาก Chartered Institute for Library and Information Professionals (CILIP)

ยินดีต้อนรับผู้ประเมินหลักสูตรสารสนเทศศึกษาจาก Chartered Institute for Library and Information Professionals (CILIP) สหราชอาณาจักร โดย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.15-15.15 น.
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับผู้ประเมินหลักสูตรสารสนเทศศึกษาจาก Chartered Institute for Library and Information Professionals (CILIP)
ยินดีต้อนรับผู้ประเมินหลักสูตรสารสนเทศศึกษาจาก Chartered Institute for Library and Information Professionals (CILIP)
ยินดีต้อนรับผู้ประเมินหลักสูตรสารสนเทศศึกษาจาก Chartered Institute for Library and Information Professionals (CILIP)
ยินดีต้อนรับผู้ประเมินหลักสูตรสารสนเทศศึกษาจาก Chartered Institute for Library and Information Professionals (CILIP)
ยินดีต้อนรับผู้ประเมินหลักสูตรสารสนเทศศึกษาจาก Chartered Institute for Library and Information Professionals (CILIP)

updated by Kaimook Pobtawon

views 48