งานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ของบุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร

งานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ของบุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร “ร้อยรักรวมใจ ฝากไว้ให้คิดถึง” ให้กับคุณปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คุณวรรณภา รักหลวง คุณสมลักษณ์ มิ่งขวัญ และคุณ อุษณี ศุขแพทย์ เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ บริเวณโถง หน้าห้องประชุมชั้น 7 โดย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากรและผู้ร่วมงานได้แสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณทุกท่าน
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ของบุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร
งานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ของบุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร
งานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ของบุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร
งานเลี้ยงเกษียณอายุงาน ของบุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร

updated by Kaimook Pobtawon

views 89