ยินดีต้อนรับ คณะบุคลากรจากบริษัท FURUKAWA (THAILAND) Co.,LTD จากประเทศญี่ปุ่น

ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรจากบริษัท FURUKAWA (THAILAND) Co.,LTD จากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาเยี่ยมชม ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น.
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ คณะบุคลากรจากบริษัท FURUKAWA (THAILAND) Co.,LTD จากประเทศญี่ปุ่น
ยินดีต้อนรับ คณะบุคลากรจากบริษัท FURUKAWA (THAILAND) Co.,LTD จากประเทศญี่ปุ่น
ยินดีต้อนรับ คณะบุคลากรจากบริษัท FURUKAWA (THAILAND) Co.,LTD จากประเทศญี่ปุ่น
ยินดีต้อนรับ คณะบุคลากรจากบริษัท FURUKAWA (THAILAND) Co.,LTD จากประเทศญี่ปุ่น
ยินดีต้อนรับ คณะบุคลากรจากบริษัท FURUKAWA (THAILAND) Co.,LTD จากประเทศญี่ปุ่น

updated by Kaimook Pobtawon

views 54