ยินดีต้อนรับ คณะนักศึกษาและคณาจารย์ จาก Integrated Islamic Senior High School Ash Shohwah Berau, Indonesia

ยินดีต้อนรับคณะนักศึกษาและคณาจารย์ จาก Integrated Islamic Senior High School Ash Shohwah Berau, Indonesia โดยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ คณะนักศึกษาและคณาจารย์ จาก Integrated Islamic Senior High School Ash Shohwah Berau, Indonesia
ยินดีต้อนรับ คณะนักศึกษาและคณาจารย์ จาก Integrated Islamic Senior High School Ash Shohwah Berau, Indonesia
ยินดีต้อนรับ คณะนักศึกษาและคณาจารย์ จาก Integrated Islamic Senior High School Ash Shohwah Berau, Indonesia
ยินดีต้อนรับ คณะนักศึกษาและคณาจารย์ จาก Integrated Islamic Senior High School Ash Shohwah Berau, Indonesia
ยินดีต้อนรับ คณะนักศึกษาและคณาจารย์ จาก Integrated Islamic Senior High School Ash Shohwah Berau, Indonesia

updated by Kaimook Pobtawon

views 45