ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา The Chinese University (CUHK) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา The Chinese University (CUHK) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 8.45-10.00 น.
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา The Chinese University (CUHK) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา The Chinese University (CUHK) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา The Chinese University (CUHK) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา The Chinese University (CUHK) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา The Chinese University (CUHK) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

updated by Kaimook Pobtawon

views 75