ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เข้ามาเยี่ยมชม ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 9.30-11.00 น.
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น โดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

updated by Kaimook Pobtawon

views 47