ยินดีต้อนรับบุคลากรแลกเปลี่ยนในโครงการ Erasmus + International Credit Mobility (ICM) Programme, Koc University ประเทศตุรกี

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้ให้การต้อนรับบุคลากรแลกเปลี่ยนในโครงการ Erasmus + International Credit Mobility (ICM) Programme, Koc University ประเทศตุรกี โดยกลุ่มภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 3
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับบุคลากรแลกเปลี่ยนในโครงการ Erasmus + International Credit Mobility (ICM) Programme, Koc University ประเทศตุรกี
ยินดีต้อนรับบุคลากรแลกเปลี่ยนในโครงการ Erasmus + International Credit Mobility (ICM) Programme, Koc University ประเทศตุรกี
ยินดีต้อนรับบุคลากรแลกเปลี่ยนในโครงการ Erasmus + International Credit Mobility (ICM) Programme, Koc University ประเทศตุรกี
ยินดีต้อนรับบุคลากรแลกเปลี่ยนในโครงการ Erasmus + International Credit Mobility (ICM) Programme, Koc University ประเทศตุรกี
ยินดีต้อนรับบุคลากรแลกเปลี่ยนในโครงการ Erasmus + International Credit Mobility (ICM) Programme, Koc University ประเทศตุรกี

updated by Sumal Chausaraku

views 61