ยินดีต้อนรับ บุคลากรจากสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ณ ฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. -16.00 น.
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ บุคลากรจากสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับ บุคลากรจากสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับ บุคลากรจากสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับ บุคลากรจากสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินดีต้อนรับ บุคลากรจากสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

updated by Sumal Chausaraku

views 42