ยินดีต้อนรับห้องสมุด INSPiRE Library จาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรของห้องสมุด INSPiRE Library จาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 8 และวันที่ 10 มิถนายน 2562 ได้พาเยี่ยมชมสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ และจัดกิจกรรมเยี่ยมชมห้องสมุดเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ได้แก่ (1) TCDC Resource Center แหล่งข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย (2) ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ (3) ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับห้องสมุด INSPiRE Library  จาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม
ยินดีต้อนรับห้องสมุด INSPiRE Library  จาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม
ยินดีต้อนรับห้องสมุด INSPiRE Library  จาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม
ยินดีต้อนรับห้องสมุด INSPiRE Library  จาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม
ยินดีต้อนรับห้องสมุด INSPiRE Library  จาก Ton Duc Thang University ประเทศเวียดนาม

updated by Sumal Chausaraku

views 55