ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมสัมมนาชาวต่างชาติ โครงการเรื่อง “Toward a One Health Approach to Antimicrobial Resistance” คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมสัมมนาชาวต่างชาติ โครงการเรื่อง “Toward a One Health Approach to Antimicrobial Resistance” คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เข้ามาเยี่ยมชม ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ให้การต้อนรับโดยคุณสมร และทีมงาน
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมสัมมนาชาวต่างชาติ โครงการเรื่อง “Toward a One Health Approach to Antimicrobial Resistance” คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมสัมมนาชาวต่างชาติ โครงการเรื่อง “Toward a One Health Approach to Antimicrobial Resistance” คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมสัมมนาชาวต่างชาติ โครงการเรื่อง “Toward a One Health Approach to Antimicrobial Resistance” คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมสัมมนาชาวต่างชาติ โครงการเรื่อง “Toward a One Health Approach to Antimicrobial Resistance” คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมสัมมนาชาวต่างชาติ โครงการเรื่อง “Toward a One Health Approach to Antimicrobial Resistance” คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

updated by Sumal Chausaraku

views 80