ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จากมหาวิทยาลัยดากอน และ มหาวิทยาลัยอีสต์ยางกอน ประเทศเมียนมาร์ โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จากมหาวิทยาลัยดากอน และ มหาวิทยาลัยอีสต์ยางกอน ประเทศเมียนมาร์ โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ามาเยี่ยมชม ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ให้การต้อนรับโดยคุณสมร และทีมงาน
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จากมหาวิทยาลัยดากอน และ มหาวิทยาลัยอีสต์ยางกอน ประเทศเมียนมาร์ โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จากมหาวิทยาลัยดากอน และ มหาวิทยาลัยอีสต์ยางกอน ประเทศเมียนมาร์ โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จากมหาวิทยาลัยดากอน และ มหาวิทยาลัยอีสต์ยางกอน ประเทศเมียนมาร์ โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จากมหาวิทยาลัยดากอน และ มหาวิทยาลัยอีสต์ยางกอน ประเทศเมียนมาร์ โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ยินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จากมหาวิทยาลัยดากอน และ มหาวิทยาลัยอีสต์ยางกอน ประเทศเมียนมาร์ โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

updated by Sumal Chausaraku

views 41