ยินดีต้อนรับ คณะครูและอาจารย์ จากสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ยินดีต้อนรับคณะครูและอาจารย์ จากสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชาเข้ามาเยี่ยมชม ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ให้การต้อนรับโดยคุณสมร ไพรศรี และทีมงาน
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับ คณะครูและอาจารย์ จากสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ยินดีต้อนรับ คณะครูและอาจารย์ จากสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ยินดีต้อนรับ คณะครูและอาจารย์ จากสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ยินดีต้อนรับ คณะครูและอาจารย์ จากสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ยินดีต้อนรับ คณะครูและอาจารย์ จากสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

updated by Sumal Chausaraku

views 13