เคล็ดลับการพัฒนาอารมณ์และคุณภาพชีวิต

งานเสวนา "เคล็ดลับการพัฒนาอารมณ์และคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย" ณ โถงชั้น G อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานวิทยทรัพยากร จัดกิจกรรมงานเสวนา เรื่อง “เคล็ดลับการพัฒนาอารมณ์และคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย” นิทรรศการ “ศ ส ส : ศิลปะสร้างสรรค์วันสูงวัย” และนิทรรศการ “Art & 3Rs” วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9:30 น.
ภาพกิจกรรม

เคล็ดลับการพัฒนาอารมณ์และคุณภาพชีวิต
เคล็ดลับการพัฒนาอารมณ์และคุณภาพชีวิต
เคล็ดลับการพัฒนาอารมณ์และคุณภาพชีวิต
เคล็ดลับการพัฒนาอารมณ์และคุณภาพชีวิต
เคล็ดลับการพัฒนาอารมณ์และคุณภาพชีวิต

updated by Sumal Chausaraku

views 55