ภารกิจพิชิตขั้วโลก

สำนักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมจัดนิทรรศการ "ภารกิจพิชิตขั้วโลก : Polar Exploration" ณ โถงนิทรรศการชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพากร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ - 26 เมษายน 2562
ภาพกิจกรรม

ภารกิจพิชิตขั้วโลก
ภารกิจพิชิตขั้วโลก
ภารกิจพิชิตขั้วโลก
ภารกิจพิชิตขั้วโลก

updated by Sumal Chausaraku

views 49