ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Graduate Program of the Faculty of Educational Management จาก Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Graduate Program of the Faculty of Educational Management จาก Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Graduate Program of the Faculty of Educational Management จาก Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย เข้ามาเยี่ยมชม ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00-12.00 น. ให้การต้อนรับโดยคุณสมร และทีมงาน
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Graduate Program of the Faculty of Educational Management จาก Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย
ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Graduate Program of the Faculty of Educational Management จาก Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย
ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Graduate Program of the Faculty of Educational Management จาก Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย
ยินดีต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Graduate Program of the Faculty of Educational Management จาก Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย

updated by Sumal Chausaraku

views 12