อินเดียโพ้นทะเล

งานเสวนาหัวข้อ อินเดียโพ้นทะเล: ตัวตน ความหมายและบ้านเกิด เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. สำนักงานวิทยทรัพยากร โดย ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ร่วมกับ ศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา และศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาหัวข้อ อินเดียโพ้นทะเล: ตัวตน ความหมายและบ้านเกิด ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม การเสวนาครั้งนี้ถ่ายทอดกรณีศึกษาวิถีชีวิตบนพื้นที่พหุวัฒนธรรม ของลูกหลานรุ่นที่ 3 – 5 ของชุมชนชาวอินเดียโพ้นทะเลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้อย่างสนุกสนาน รวมทั้งนำเสนอประเด็นการศึกษาที่ตีพิมพ์ไว้หนังสือ “Mapping Migration: Culture and Identity in The Indian Diasporas of Southeast Asia and the UK" (พ.ศ. 2561) และหนังสือหายาก “Our Parsi friends by C.A. Kincaid”(พ.ศ. 2472) เช่น บทเรียนจากการตามหารากเหง้าและผสมผสานตัวตนให้เข้ากับบ้านเกิดแห่งใหม่ การรับมือกับสภาวะ “การเป็นคนนอกในบ้านเกิด” ชี้ให้เห็นว่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนประกอบด้วยลักษณะทางชาติพันธุ์และการหล่อหลอมทางสังคม คนๆหนึ่งจึงสามารถมีอัตลักษณ์ได้มากกว่าหนึ่ง เราจะรู้จักตนเองมากขึ้นเมื่อไปอยู่ข้างนอกบริบทสังคมนั้นๆ ดังนั้นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจึงซับซ้อน (Multiplex) และเปลี่ยนแปลงได้เสมอ (Multiflex) เพราะวัฒนธรรมไม่เคยมีพรมแดน ชมคลิปงานเสวนาย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเสวนาได้ที่ FB: Thailand and ASEAN Information Center
ภาพกิจกรรม

อินเดียโพ้นทะเล
อินเดียโพ้นทะเล
อินเดียโพ้นทะเล
อินเดียโพ้นทะเล
อินเดียโพ้นทะเล

updated by Sumal Chausaraku

views 55