ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้ามาเยี่ยมชมและฟังบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการด้านทรัพยากร คลังความรู้สถาบัน การจัดการพื้นที่ และการบริการที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 ให้การต้อนรับโดยคุณกนกกร และทีมงาน
ภาพกิจกรรม

 ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

updated by Kaimook Pobtawon

views 102