ยินดีต้อนรับชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ค่ายลูกเสือเดชานุชิต และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ค่ายลูกเสือเดชานุชิต และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จังหวัดปัตตานี เข้ามาเยี่ยมชมและทัศนศึกษา ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 15.00-17.00 น. ให้การต้อนรับโดยคุณสมร ไพรศรี และคุณชณาพัฒ พร้อมทีมงาน
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ค่ายลูกเสือเดชานุชิต และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จังหวัดปัตตานี
ยินดีต้อนรับชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ค่ายลูกเสือเดชานุชิต และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จังหวัดปัตตานี
ยินดีต้อนรับชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ค่ายลูกเสือเดชานุชิต และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จังหวัดปัตตานี
ยินดีต้อนรับชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ค่ายลูกเสือเดชานุชิต และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จังหวัดปัตตานี
ยินดีต้อนรับชุดควบคุมที่ 951 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ค่ายลูกเสือเดชานุชิต และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา จังหวัดปัตตานี

updated by Kaimook Pobtawon

views 99