สัมมนาและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานวิทยทรัพยากร ได้จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2562 ณ โรงแรม เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการบริการและการจัดการห้องสมุดต่าง ๆ พร้อมทั้งเที่ยวชมเมืองเชียงราย อาทิเช่น จุดค้าขายพรมแดนไทย-พม่า อ. แม่สาย พระตำหนักดอยตุง ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ไร่ชาฉุยฟง วัดร่องขุน ไร่สิงห์ปาร์ค เป็นต้น
ภาพกิจกรรม

สัมมนาและศึกษาดูงาน
สัมมนาและศึกษาดูงาน
สัมมนาและศึกษาดูงาน
สัมมนาและศึกษาดูงาน
สัมมนาและศึกษาดูงาน

updated by Sumal Chausaraku

views 55