Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  Recent News & Activities


สัมมนาและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานวิทยทรัพยากร ได้จัดกิจกรรมสัมมนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ประจำปี 2562 ณ โรงแรม เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการบริการและการจัดการห้องสมุดต่าง ๆ พร้อมทั้งเที่ยวชมเมืองเชียงราย อาทิเช่น จุดค้าขายพรมแดนไทย-พม่า อ. แม่สาย พระตำหนักดอยตุง ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ไร่ชาฉุยฟง วัดร่องขุน ไร่สิงห์ปาร์ค เป็นต้น
ภาพกิจกรรม

สัมมนาและศึกษาดูงานสัมมนาและศึกษาดูงานสัมมนาและศึกษาดูงานสัมมนาและศึกษาดูงานสัมมนาและศึกษาดูงาน


LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram