โครงการอบรม Financial Literacy : ครั้งที่ 4 เรื่อง : วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม

โครงการอบรม Financial Literacy : ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง : "วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม" วิทยากรโดย: คุณชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรจิตอาสา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ พื้นที่เรียนรู้และจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรม Financial Literacy : ครั้งที่ 4  เรื่อง :  วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม
โครงการอบรม Financial Literacy : ครั้งที่ 4  เรื่อง :  วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม
โครงการอบรม Financial Literacy : ครั้งที่ 4  เรื่อง :  วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม
โครงการอบรม Financial Literacy : ครั้งที่ 4  เรื่อง :  วางแผนภาษี สไตล์มนุษย์เงินออม

updated by Kaimook Pobtawon

views 94