ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าพบสวัสดีปีใหม่และรับฟังวิสัยทัศน์ รวมถึงนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ให้การต้อนรับโดยคุณสมร ไพรศรี และคณะ
ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

updated by Kaimook Pobtawon

views 52