เชิญชวนผู้รับบริการตอบแบบสอบถามเรื่อง "ความต้องการและแนวทางการพัฒนาเพื่อการจัดบริการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"


✴️ ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาคุณภาพในการจัดบริการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ ด้วยการตอบแบบสอบถามเรื่อง
“ความต้องการและแนวทางการพัฒนาเพื่อการจัดบริการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการสำรวจมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการต่อไป
➡️ ร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่นี่ https://tinyurl.com/2p8h3nbj
✔️ ส่งผลคำตอบมาให้ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 พร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่ง
ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาคุณภาพบริการของสำนักงานวิทยทรัพยากร ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จาก Chula Library ได้อย่างรวดเร็วผ่าน www.car.chula.ac.th หรือ Like Face book ที่ https://www.facebook.com/ChulaLibrary

Updated by Chanapat Ekkawat

Date: 20 May 2022

views 223