24/7 สำหรับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 2/2564


24/7 สำหรับการสอบปลายภาคมาแล้ว
พบกัน วันที่ 25 เม.ย. - 24 พ.ค. 65 นี้จ้า
----------------------
‼️ เปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ 4,13,15 และ 16 พ.ค. 65 เฉพาะนิสิต บุคลากร ประชาคมจุฬาฯ และสมาชิกรายปี เท่านั้น ‼️
---------------------
‼️ ปิดบริการทุกวันศุกร์ที่ 29 เม.ย. วันศุกร์ที่ 6 และ 20 พ.ค. 65 ในเวลา 21.00 น. เพื่อฆ่าเชื้อและอบโอโซน และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในเวลา 9.00 น. วันเสาร์ในวันถัดไป ‼️

Updated by Chanapat Ekkawat

Date: 20 April 2022

views 225