กิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เดือนพฤษภาคม 2565


ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมการถ่ายทอดสดฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน
ผ่าน Facebook Live https://www.facebook.com/ChulaLibrary
✔️รู้เท่าตามทัน“สื่อดิจิทัล”
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
เวลา14.00-16.00น.
✔️Sureก่อนShare
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
เวลา14.00-16.00น.
#กิจกรรมดีๆ_เพื่อทุกคนและสังคมแห่งการเรียนรู้

Updated by Chanapat Ekkawat

Date: 11 April 2022

views 166