Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  PR News


ขอเชิญชวนอาจารย์สร้างรายการหนังสืออ่านประกอบรายวิชาในระบบ CU CAS


เรียน คณาจารย์จุฬาฯ

ระบบ CU CAS ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในส่วนของการสร้างและแก้ไขประมวลรายวิชา ดังนี้
- อาจารย์สามารถสร้างรายการหนังสืออ่านประกอบ รวมถึงบทความวิชาการ โดยการค้นหาจากฐานข้อมูลห้องสมุด
- ประมวลรายวิชาที่ถูกสร้างขึ้นจะมี link ไปที่รายการหนังสือในห้องสมุด เพื่อให้นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะการยืม หรือดาวน์โหลดในกรณีที่เป็น e-book หรือบทความที่มี full text

วิธีใช้งาน
- เข้าไปสร้าง/แก้ไขประมวลรายวิชาใน CU CAS ตามปกติ
- ไปที่หัวข้อ “เอกสาร/หนังสือ”
- คลิกปุ่ม “ใหม่” เพื่อเพิ่มรายการหนังสือ คลิกปุ่ม “แก้ไข” เพื่อกรอกรายละเอียด
- ในช่อง “ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลห้องสมุด” ให้พิมพ์ชื่อหนังสือหรือชื่อบทความ และ/หรือ ชื่อผู้แต่ง จะมีรายการหนังสือปรากฏขึ้นมาให้เลือก
- ถ้าท่านพบหนังสือหรือบทความที่ต้องการ ให้คลิกเพื่อเลือก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกเติมในช่องชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, ISBN, สำนักพิมพ์ โดยอัตโนมัติ และในช่องหมายเหตุจะมีข้อความว่า “Available at CU Libraries, please check at ” ตามด้วย link ไปยังรายการหนังสือในฐานข้อมูลห้องสมุด
- ถ้าท่านไม่พบหนังสือหรือบทความที่ต้องการจากช่องค้นหา โปรดกรอกข้อมูลชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ฯลฯ ตามช่องที่กำหนด (โปรดอย่าใส่ข้อมูลทุกอย่างรวมกันในช่องเดียว เนื่องจากข้อมูลนี้จะถูกนำไปประมวลผลเพื่อสำรวจความต้องการใช้หนังสือและบทความโดยสำนักงานวิทยทรัพยากร)
- ผู้สอนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF หรือคัดลอก link ของไฟล์ HTML ของประมวลรายวิชาแล้วส่งให้กับนิสิต รายการหนังสือที่พบในห้องสมุดจะมี link ที่สามารถคลิกได้ เพื่อให้นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะการยืม หรือดาวน์โหลดในกรณีที่เป็น e-book หรือบทความที่มี full text