สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ChatGPT กับการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์


รอพบคุณในกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์
>> ChatGPT กับการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
>> วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566
>> เวลา 14.00-16.00 น.

#ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด FB Live https://www.facebook.com/ChulaLibrary
#ชมกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมดที่นี่ https://www.car.chula.ac.th/information_literacy.php

Updated by Apiwat Kaewhawong

Date: 16 November 2023

views 121