สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chula library's Online Orientation 2023


#ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดออนไลน์ 2566
# Chula Library's Online Orientation 2023

/ มาเรียนรู้เรื่องการใช้บริการหอสมุดกลางจุฬาฯ กันจ้า
/ มีแหล่งข้อมูลมากมายช่วยให้การค้นหาง่ายขึ้นเยอะเลย
/ สอนผ่าน Zoom เท่านั้น

/ ลงทะเบียนแบบบุคคล Individual Registration
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeh2185llbXaQ.../viewform

/ ลงทะเบียนแบบกลุ่มเฉพาะสาขาวิชา Group Registration
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSejqTMGrxE3T1.../viewform

/ หอสมุดกลางจุฬาฯ จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดการใช้ชีวิตในรั้วจุฬาฯ

Updated by Tinnakorn Chatchaval

Date: 19 September 2023

views 353