รายชื่อนิสิตยืมคอมพิวเตอร์แบบพกพา 45 รายชื่อ (รอบที่ 1)


สำนักงานวิทยทรัพยากร ขอประกาศรายชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา รอบที่ 1-2566 จำนวน 45 เครื่อง โดยนิสิตสามารถติดต่อใช้สิทธิ์ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 จนถึงวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566

สามารถติดต่อเพื่อรับเครื่องได้ในวันจันทร์ - วันศุกร์ โดยนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร