สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศ!! ปิดทำการ หอสมุดกลาง และห้องสมุดอาคารจามจุรี 10


ประกาศ!! แจ้งปิดทำการ
หอสมุดกลาง และ ห้องสมุดอาคารจามจุรี 10

ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566
26-27 พ.ค. สัมมนาบุคลากรประจำปี
28 พ.ค. ปิดให้บริการ

และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566

Central Library & Chula UltimateX Library
will be Closed from 26th - 28th May 2023

Updated by Tinnakorn Chatchaval

Date: 9 May 2023

views 432