เปิดบริการเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ฟรีตั้งแต่วันนี - 20 มีนาคม 2566


สำนักงานวิทยทรัพยกรรับบริการพิมพ์ชิ้นงาน 3D Printing โดยใช้เครื่องปริ้น Prusa i3 MK3S+ เส้นหมึกที่ใช้
PLA (polylactide) ไฟล์งาน 3D รูปแบบของไฟล์ควรเป็น .stl .obj .stp ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ด้งนี้
1. ส่งไฟล์ออกแบบ STL เพื่อตรวจสอบและประเมินราคา
2. เลือกเส้นสี PLA ที่ต้องการพิมพ์งาน
3. ***ประเมิณค่าบริการ
3. เมื่อชำระเงินแล้วเริ่มดำเนินการปริ้นท์ หากงานรีบสามารถแจ้งได้ล่วงหน้า
4. เมื่อพิมพ์เสร็จ มีการแจ้งให้มารับชิ้นงาน
*** ฟรี+ วันนี้ ถึง 20 มีนาคม 2566

Updated by Kaimook Pobtawon

Date: 20 February 2023

views 285