สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chula TUN-T เปิดให้ใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ !!!


Chula TUN-T เปิดให้ใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ !!!

แอดไลน์ @chula.tun-t
หรือ https://lin.ee/mBRY693 ไว้ได้เลย!

หากพบปัญหาในสำนักงานวิทยทรัพยากร แจ้งผ่าน Chula TUN-T ได้ทันที!
คลิก https://landing.traffy.in.th?key=rfmmUaUe ได้เลย

Chula TUN-T (ทันที) เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยรับเรื่องราวจากชาวจุฬาฯ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา และติดตามการดำเนินงานต่างๆ ในพื้นที่จุฬาฯ ปัญหาที่รับแจ้ง 9 ประเภท มีดังนี้

1. ความสะอาด
2. ต้นไม้ กลิ่น เสียง สัตว์
3. อาคาร อุปกรณ์ชำรุด
4. ถนน ทางเท้า ที่จอดรถ
5. รถ Muvmi สกูตเตอร์ไฟฟ้า จักรยานเช่า
6. รถ POP
7. IT & Internet
8. จุดเสี่ยง / จุดอันตราย
9.เหตุด่วนเหตุร้าย

Chula TUN-T พร้อมใช้งานกับบุคลากรและนิสิตจุฬาฯ ในวันที่ 23 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.chula.ac.th/news/98157/

คู่มือการใช้งาน
https://oarwebcloud.car.chula.ac.th/index.php/s/3DjEgeGMQrSToKr

Updated by Tinnakorn Chatchaval

Date: 23 January 2023

views 725