กิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ / Writing for Life เผยเคล็ด(ไม่)ลับ เขียนบทความยังไงให้ปัง!


#เชิญชมกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์

/Writing for Life เผยเคล็ด(ไม่)ลับ เขียนบทความยังไงให้ปัง!
/ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นราธิป ปิติธนบดี
/วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.

>พบกันที่นี่ FB Live https://www.facebook.com/ChulaLibrary

>ชมย้อนหลังที่นี่ https://www.car.chula.ac.th/information_literacy.php

Updated by Tinnakorn Chatchaval

Date: 8 December 2022

views 43