สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565


เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เนื่องในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 เฉพาะชั้น 1 และ ชั้น 2 ในวันที่ 5, 10 และ 12 ธันวาคม 2565

Updated by Tinnakorn Chatchaval

Date: 6 December 2022

views 261