วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalinet Fair ครั้งที่ 9

ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นิสิตนักศึกษา ประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม วันเครือข่ายสารสนเทศห้องสมุดในจุฬาฯ (chulalinet fair) ครั้งที่ 9  ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-15.30 น. ณ โถงแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่  https://goo.gl/rmehar     ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  https://www.intranet.chula.ac.th/hrm/webform/node/77


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App