คลิกเพื่อรับชมที่ความเร็ว 1Mbps
คลิกเพื่อรับชมที่ความเร็ว 256Kbps
  ข้อแนะนำในการเลือกชม
- กรณีหมุนโมเด็มจากทางบ้านให้เลือกชมที่ความเร็ว 56 Kbps.
- กรณีรับชมจากที่บ้านหรือสำนักงานที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ท่านสามารถเลือกชมที่ความเร็วตั้งแต่ 128Kbps, 256Kbps. ขึ้นอยู่กับสภาพความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน