Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


ถอดบทเรียนประชาชน “การขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ”

ถอดบทเรียนประชาชน “การขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ”

นำเสนอบทเรียนและประสบการณ์การขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทย รวบรวม 8 กรณีศึกษาของการขับเคลื่อนในพื้นที่ ได้แก่ เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินจากโครงการท่าเทียบเรือถ่านหิน บ้านคลองรั้วและโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ โครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 บ้านสวนกง ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต สังคม สุขภาพ วัฒนธรรมของพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และบทเรียนจากโครงการเหมืองแร่ทองคำ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร สู่วิถีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกระบวนการ และวิธีการสำคัญ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100586CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100586CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram